26 Οκτωβρίου 2008

18:14
ΑΡ. ΦΕΚ 690/28/9/1984Συμπλήρωση του εδαφίου Α΄της παρ. 1 του άρθρου 104 του κανονισμού ασφάλισης του ΙΚΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Εχοντας υπόψη.1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 16 του Α.Ν.1846/1951 (περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων) όπως τροποποιηθήκαν μεταγενέστρα.2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.6 του Ν. 237/75 (περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών ασφαλίσεωςεργαζομένων εις ιδιαζόντος βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα).3. Την απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΑ 341/5.9.84 που έχει ληφθεί κατά την συνεδρίαση του 33/5.9.84 καθώς και τη 47/Συν. 27/22.5.84 γνωμοδότηση του συμβουλίου κρίσης Βαριών και ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, αποφασίζουμε!Στο τέλος του εδαφίου Α΄της παραγρ. 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ που εγκρίθηκε με την 55575/18.11.65 (ΦΕΚ816/65 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα , προστίθεται νέα κατηγορία εργασιών, με αύξοντα αριθμό 66, η οποία έχει ως κατωτέρωΕργασίες 66 Η.Λ.Π.Α.Π.Ειδικότητες ! Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές, το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων και το προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει απο την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 27 Σεπτμβρίου 1984
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.