11 Φεβρουαρίου 2011

09:25
Σε αυτή τη δύσκολη, για όλους μας, στιγμή όπου τίποτα δεν μένει όρθιο και τα πάντα επανακαθορίζονται και επαναπροσδιορίζονται, μια κυβερνητική απόφαση επαναπροσδιορισμού των εργασιακών σχέσεων, όσων εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στον τομέα των αστικών συγκοινωνιών ήρθε να σφραγίσει τις εξελίξεις.
Πολύ συζήτηση γίνεται από καιρό, πολλές ιδέες κατατέθηκαν, πολλά σχέδια αναδιαμορφώθηκαν ή άλλαξαν μέχρι να φθάσουμε στο σημερινό ‘δια ταύτα’.
Κατακερματισμένες οι συγκοινωνίες στο λεκανοπέδιο (πεντε φορείς είναι πολλοί), επικαλυπτόμενο πολλές φορές συγκοινωνιακό έργο ενώ η παρεχόμενη υπηρεσία καθόλου ανταγωνιστική στον βαθμό που τον κεντρικό σχεδιασμό είχε ένας αδιάφορος και βραδυκίνητος φορέας, ο ΟΑΣΑ .

Η ΕΘΕΛ και ο ΗΛΠΑΠ θα είναι οι φορείς που θα αποτελέσουν στο εξής τον ένα πυλώνα των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας με κοινό χαρακτηριστικό την κίνηση σε ημισταθερή τροχιά. Ενώ οι υπόλοιποι φορείς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ) θα αποτελέσουν τον δεύτερο πυλώνα με προφανές κοινό χαρακτηριστικό τους την ηλεκτροκίνηση και την κίνηση επί σταθερής τροχιάς. Να επισημανθεί εδώ ότι τα οχήματα του ΗΛΠΑΠ είναι πρωτίστως ηλεκτροκινούμενα. Με την πρώτη ματιά φαίνεται να υπάρχει ελάχιστη επικάλυψη αντικειμένου ή έστω σε τέτοιο βαθμό που να καθιστά βιώσιμη τη λύση συγχώνευσης (ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ). Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που εξ αρχής (από την στιγμή που ξεκίνησε η συζήτηση για συγχωνεύσεις) από τον ΗΛΠΑΠ υποστηρίχθηκε με σθένος και εμπράκτως, η συνέργεια-σύμπλευση με το ΤΡΑΜ, δύο εταιρείες που όπως ειπώθηκε παραπάνω συμμετέχουν στην ηλεκτροκίνητη αστική μεταφορά. Υπερτερώντας ο ΗΛΠΑΠ σε υποδομές, εξειδίκευση, εμπειρία, εταιρική κουλτούρα και οργάνωση θα έδινε την δυνατότητα σε αυτό το σχήμα να επιβιώσει και να βαδίσει αναπτυξιακά στο μέλλον. Επιπλέον η συνάφεια του αντικειμένου και η ικανοποιητική ομοιότητα του παραγόμενου προϊόντος έδινε ώθηση σε αυτή την προσπάθεια και αρκετές πιθανότητες επιτυχίας. Η πρόταση όμως αυτή, που αναπτύχθηκε και υποστηρίχθηκε από τον Πρόεδρο του ΗΛΠΑΠ με την συνδρομή όλης της διοικητικής ιεραρχίας, έπρεπε παντοιοτρόπως να υποστηριχθεί δυναμικά και από τα συνδικάτα την στιγμή μάλιστα που ήταν έκδηλη εδώ και πολλά χρόνια μία μεθόδευση επιβολής λύσεων από τον ΟΑΣΑ αντίστοιχων των σημερινών, όσο αυτός σταθερά και μεθοδικά τροφοδοτούσε με στοχευμένα προγράμματα, υπέρ της ΕΘΕΛ, την ‘βελτίωση’ του συγκοινωνιακού χάρτη της πρωτεύουσας.

Όπως ήταν σφάλμα και η χρόνια συντήρηση της επιδοματικής μισθοδοσίας με τις ευλογίες κάποιων συνδικαλιστικών φορέων, την στιγμή που νηφάλιες φωνές επέμεναν σε επιλογές ενσωμάτωσης επιδομάτων τέτοιες που σήμερα θα οδηγούσαν σε λιγότερο επώδυνες λύσεις. Τέτοιες λύσεις αναζητήθηκαν και εφαρμόσθηκαν εγκαίρως στην ΕΘΕΛ.

Έτσι, μία πρόταση που βραχυπρόθεσμα πιθανόν δημιουργούσε προβλήματα στους εργαζόμενους αλλά έθετε τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη και προοδευτική ολική επαναφορά έπεσε στο κενό, ελέω ΤΡΟΪΚΑ και συνδικαλιστικής αδιαφορίας, επικρατώντας έτσι η από χρόνια λογική της ‘συγχώνευσης’ ΕΘΕΛ-ΗΛΠΑΠ.

Καρπός όμως όλης αυτής της προσπάθειας υπήρξε η ένταξη του τρόλλεϋ στον νέο ρυθμιστικό σχεδιασμό του κέντρου της Αθήνας, με την διέλευσή του μαζί με το τράμ από την μέλλοντικά πεζοδρομημένη οδό Πανεπιστημίου. Σημαντικότατη κατάκτηση σε μιά τόσο δύσκολη και απρόβλεπτη εποχή.

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. (Διοίκηση και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες) με επιμονή, όραμα, αγάπη για τον Οργανισμό, πίστη, μεθοδικότητα και πρωτίστως βούληση κατόρθωσε να ενταχθεί στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. με ένα σημαντικότατο έργο, αυτό της διασύνδεσης της περιοχής του Ρουφ με τον Πειραιά και μάλιστα με υποχρεωτική χρήση του τρόλλεϋ ως συγκοινωνιακού μέσου στην γραμμή αυτή. Ενω ένα ακόμα έργο έχει υποβληθεί προς έγκριση. Την στιγμή μάλιστα, και αυτό έχει την σημασία του, ο Ο.Α.Σ.Α. στον σχεδιασμό του δεν είχε περιλάβει κανένα έργο του Η,Λ.Π.Α.Π. στις προς έγκριση προτάσεις του για τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.

Ο Η.Λ.Π.Α.Π. είναι ο μόνος συγκοινωνιακός φορέας που πιστοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά με ISO 9001:2008 και όμως ο Η.Λ.Π.Α.Π. απορροφάται από την Ε.Θ.Ε.Λ.

Η λύση συγχώνευσης ΕΘΕΛ-ΗΛΑΠ φαίνεται να είναι επωφελής, οικονομικά και μόνο, για όλους εμάς τους εργαζόμενους στα ΗΛΠΑΠ, τουλάχιστον σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία όπου η κυβερνητική και η εποπτική βούληση των ‘ δανειστών’ κινείται στη λογική των συγχωνεύσεων και των οικονομικών τακτοποιήσεων ενώ η κοινή γνώμη είναι με πάθος στραμμένη εναντίον μας. Με την πειθώ και την σωστή επιχειρηματολογία στην διαπραγμάτευση επικράτησε η λογική της βέλτιστης εξομάλυνσης (μείωση μισθών χωρίς απολύσεις). Στο πνεύμα αυτό, η ελπίδα αναγεννάται, ενώ η προσπάθεια ώστε εμείς οι εργαζόμενοι να συνεισφέρουμε αναλογικά σε επίπεδο μισθολογικών μειώσεων χωρίς απώλειες θέσεων εργασίας, πιστεύω ότι απετέλεσε προϊόν υπεύθυνης και συνετής διαπραγμάτευσης με καθαρά ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά, εκείνων που κλήθηκαν να διαπραγματευτούν και να διαμορφώσουν όρους συνεργατικής συνύπαρξης και παραγωγικής συνεργασίας. Η διατήρηση των θέσεων εργασίας δημιουργεί συνθήκες αισιοδοξίας και δυναμικού προσδιοριστικού πλαισίου συνεργειών, πιθανών συγχωνεύσεων και κάθε μορφής εργασιακής εξάρτησης.

Σαφώς οι αντιδράσεις μας αναμενόμενες, αναγκαίες, δικαιολογημένες και σε λογικά πλαίσια, εφ’ όσον δεν συνοδεύονται από ακρότητες και κομματικές-συνδικαλιστικές καπηλείες. Μένει πλέον όλοι εμείς που τόσα χρόνια εργαζόμαστε στον ΗΛΠΑΠ να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να αμοιβόμαστε σε συνάρτηση με το παραγόμενο προϊόν μας, δηλαδή να αναθεωρηθούν οι μέχρι σήμερα ισχύοντες κανόνες και οι επικρατούσες λογικές.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε, επίσης, ότι η επιβίωσή του ΗΛΠΑΠ δεν αποτελεί πολυτέλεια των ‘ολίγων΄ και εκλεκτών αλλά ανάγκη των πολλών. Θα πρέπει να αποδεχθούμε και να αναδείξουμε την υποχρέωσή μας να εξυπηρετούμε, με την μέγιστη προσπάθεια, τον πολίτη. Ενώ η όποια ζημία ούτε υπόκειται σε διλήμματα ούτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανισοβαρής όταν η καθημερινότητα προκαλεί τριγμούς σε κάθε μορφή, τρόπο και συνθήκη διαβίωσης ανθρώπων που ήδη αναζητούν απελπισμένα επαναπροσδιορισμό της αξιοπρέπειάς τους.

Η κινδυνολογία ας δώσει τη θέση της στη λογική ...

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το μετέωρο βήμα οδηγεί στο κενό.
Του Δημήτρη Κυπραίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΙΝ ΓΡΑΨΕΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ...

- τηρήστε τους κανόνες δεοντολογίας.
- κάντε εποικοδομητική κριτική, με επιχειρήματα.
- δικαιούστε να διαφωνείτε.